Zoek op

oorkonde

strafrecht: in plechtige vorm opgestelde, schriftelijke verklaring en getuigenis over een rechtshandeling of over een rechtsfeit, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oorkonde

oorkonde

Stuk dat met inachtneming van bepaalde vormen werd opgemaakt als getuigenis en bewijs van een rechtshandeling of rechtsfeit. Oorkonden zijn zogenaamde 'objectieve bronnen' en als zodanig van groot belang voor de Middeleeuwse geschiedenis. Zie ook bul .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/oorkonde

oorkonde

de oorkonde zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈorkɔndə] Verbuigingen:   oorkonde|s, oorkonde|n (meerv.) officieel document waarop een belangrijke mededeling staat Voorbeeld:   `een ingelijste oorkonde` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oorkonde

OORKONDE

1) Akte 2) Akte van bekwaamheid 3) Bekwaamheidsbewijs 4) Bewijs 5) Bewijs van lidmaatschap 6) Brevet 7) Bul 8) Certificaat 9) Charter 10) Diploma 11) Document 12) Eerbetoon 13) Geschreven opdracht 14) Geschreven stuk 15) Geschrift 16) Getuigenis 17) Getuigschift 18) Getuigschrift 19) Handvest 20) Keur 21) Manifest 22) Officieel geschrift 23) Offici...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OORKONDE/1

oorkonde

in plechtige vorm opgestelde akte
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Oorkonde

Een oorkonde, ook wel charter, is een schriftelijke weergave van afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het diende dus als bewijsstuk voor gemaakte afspraken. Veelal zijn deze oorkonden op perkament geschreven. Veel oorkonden bleven zo goed bewaard, omdat zij voor latere eigenaren het bewijs van eigendom van een stuk grond of een recht vormden. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorkonde

oorkonde

•een officieel document dat bekendheid gaf van een besluit ten aanzien van schenking of stichting of verlening van bepaalde voorrechten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/oorkonde

Oorkonde

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), akte, schriftelijke verklaring of getuigenis, stuk; dokument (afgegeven door eene overheid, eenig lichaam enz.); ter - (getuigenis) waarvan.
~N, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik oorkondde, heb geoorkond), getuigen, bekend maken.
*...DING, v. het oorkonden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

oorkonde

schriftelijke getuigenis
Jaar van herkomst: 1806 (Picarta: Oorkonden betrekklijk oprigting )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

oorkonde

Schriftelijk getuigenis als bewijsstuk van een bepaalde handeling of gebeurtenis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

oorkonde

schriftelijke getuigenis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oorkonde

Oorkonde

Een verklaring in plechtige vorm.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Oorkonde

Formele schriftelijke neerslag van een rechtshandeling, rechtsgeldig gemaakt met een zegel.
Rechtshandelingen konden door alle handelingsbekwamen, personen en instellingen, worden verricht. Een rechtshandeling, verricht door een niet-zegelvoerende kon door derden worden bezegeld, bijvoorbeeld de pastoor, schulte, kloosteroverste of een door de ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Oorkonde
Geen exacte overeenkomst gevonden.