Zoek op

oorlog

oorlogsrecht: 1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 2. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oorlog

oorlog

de oorlog zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈorlɔx] Verbuigingen:   oorlog|en (meerv.) gewapende strijd tussen landen of bevolkingsgroepen Voorbeelden:   `burgeroorlog`, `bevrijdingsoorlog`, `de Tweede Wereldoorlog`Antoniem:   vrede © Kernerm...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/oorlog

OORLOG

1) Bedreigende situatie 2) Bloedvergieten 3) Conflict 4) Droevige gebeurtenis 5) Gevecht 6) Gewapende strijd 7) Guerrilla 8) Hevige strijd 9) Kamp 10) Komt voort uit onvrede 11) Krijg 12) Onenigheid 13) Onvrede 14) Open strijd 15) Plaag van de mensheid 16) Strijd 17) Strijd tussen volkeren 18) Veldslag 19) Vijandschap 20) Volkerenstrijd 21) Wapenst...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OORLOG/1

Oorlog

Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. Als etnische of religieuze groepen binnen dezelfde staat met elkaar een gewapende strijd voeren spreekt men van een burgeroorlog. Men spreekt van een wereldoorlog als een meerderheid van de grootste en sterkste landen over de hele wereld bij de oorlog betrokken is. Oorlogen tussen staten on...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog

Oorlog

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Oorlog``] Indien twee of meer staten onderling verschil krijgen over hunne wederzijdsche belangen of vermeende regten en het verschil kan niet door verdragen (waartoe conferentiën het middel zijn) vereffend worden, dan ontstaat er oorlog; dit is de eenige mogelijke uitweg. Het is dus een uitvloeisel en...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

oorlog

gewelddadige strijd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oorlog

oorlog

strijd tussen twee of meer landen of volken vb: er is nog altijd oorlog in het vroegere Joegoslavië
deze landen voeren oorlog [ze vechten met elkaar]
Duitsland verklaart Nederland de oorlog [zegt dat ze gaan vechten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=oorlog

oorlog

•gewapende strijd tussen twee of meer bevolkingsgroepen.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/oorlog

oorlog

Sinds de oudheid is de rechtvaardigheid van oorlog zowel bepleit als betwist. De theoloog Thomas van Aquino (1224-25-1274) ontwikkelde het principe van de rechtvaardige oorlog. Oorlogen eisten in de loop van de 20e eeuw naar verhouding steeds meer burgerslachtoffers, vooral als gevolg van massavernietigingswapens. Daarom worden ontwapening en beper...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Oorlog

Op 10 mei 1940 ontvingen de Nederlandse koopvaardijschepen via Scheveningen Radio de opdracht van de regering om uit te wijken naar de dichtstbijzijnde Britse, Franse of neutrale haven. Ruim 90% van de vloot was op zee: 465 grote-vaartschepen, 109 kustvaarders, 182 korte-vaartschepen, 49 zeeslepers en 38 vissersschepen, met aan boord ruim 18.000 of...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10827
Geen exacte overeenkomst gevonden.