Zoek op

Overstort

Een overstort dient om overtollig rioolwater af te voeren naar oppervlaktewater. ==Historie en techniek== Van oudsher is het gewoonte dat vuil en schoon (regen) water tegelijk afgevoerd worden. Toen de populatie nog klein was en men geen of weinig chemicaliën gebruikte leverde dit weliswaar problemen op zoals ziektes maar bleef de overlast relati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overstort

overstort

plaats waar het water van een kanaal, naar een lager gelegen water kan lopen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=oph

overstort

constructie in bijvoorbeeld een rioolstelsel waardoor bij hevige regenval het water uit het stelsel ongezuiverd direct op oppervlaktwater wordt geloosd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10209

Overstort

Punt waar het rioolstelsel op het oppervlaktewater loost.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.