Zoek op

pandrecht

pand en hypotheek: beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=pandrecht

pandrecht

pand- en hypotheekrecht: beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pandrecht

pandrecht

pand- en hypotheekrecht: beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pandrecht

PANDRECHT

1) Zakelijk recht op een andermans goed 2) Zekere aanspraak van een schuldeiser
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PANDRECHT/1

Pandrecht

Beperkt zekerheidsrecht op niet-registergoederen, ofwel het recht dat een schuldeiser heeft om op het onderpand van zijn schuldenaar beslag te leggen of om uit de opbrengst van dat onderpand bij verkoop bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Pandrecht

Een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Pandrecht

Pandrecht is een beperkt recht op niet-register goederen ten einde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Pandrecht

Geeft de pandhouder de mogelijkheid rechten uit te oefenen op een levensverzekering. Een verpande verzekering mag je alleen met toestemming van de pandhouder wijzigen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Pandrecht

Pandrecht

Verpanding waarbij roerende zaken of vorderingen niet buiten de macht van de pandgever worden gebracht. Een authentieke of geregistreerde onderhandse akte is een vereiste.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/pandrecht

Pandrecht

een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/P

Pandrecht

(1) Goederenrechtelijk zekerheidsrecht dat door de pandgever ten behoeve van de pandhouder gevestigd wordt op andere dan registergoederen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Pandrecht

(2) Pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat kan worden gevestigd op nietregistergoederen die niet aan de schuldeiser toebehoren. Het doel is om een schuldeiser, net als bij het recht van hypotheek, voorrang te geven op de executieopbrengst van de in pand gegeven goederen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Pandrecht

Een geldverstrekker wil graag de zekerheid dat u uw lening terugbetaalt. Hierbij speelt het pandrecht een rol. U kunt de geldverstrekker bijvoorbeeld pandrecht geven op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Als u de rente niet betaalt of uw lening niet terugbetaalt, kan een geldverstrekker het geld dat op deze verzekering of (b...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/p.html

pandrecht

De eigenaar van een roerend goed kan dat goed aan een ander verpanden. Dit gebeurt meestal bij een lening. Door het goed in onderpand te ontvangen krijgt de uitlener enige zekerheid: als de schuld niet wordt terugbetaald kan hij als pandhouder overgaan tot verkoop van het verpande goed. We onderscheiden vuistpand, waarbij het verpande goed wordt af...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/pandrecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.