Zoek op

pastoor

de pastoor zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [pɑsˈtor] Verbuigingen:   pastoor|s (meerv.) rooms-katholiek geestelijke die een parochie leidt religie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'pastoor' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pastoor

PASTOOR

1) Aanspreektitel 2) Beroep 3) Biechtvader 4) Eerwaarde 5) Geestelijke 6) Godsdienstleraar 7) Heeroom 8) Herder 9) Katholiek geestelijke 10) Katholieke geestelijke 11) Katholieke titel 12) Kerkelijk hoofd 13) Parochiegeestelijke 14) Pastor 15) Pastor die het geloof verkondigt 16) Predikant 17) Priester 18) Rk geestelijke 19) Rooms-katholiek geestel...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PASTOOR/1

Pastoor

De pastoor is binnen de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de oudkatholieke Kerk de priester die door de bisschop benoemd werd als verantwoordelijke van een parochie. Het woord pastoor komt van het Latijnse woord pastor, dat herder betekent. Dat verklaart waarom een pastoor soms over zijn kudde spreekt. De aanspreekvorm voor een pastoor is "....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastoor

pastoor

•een lid van de katholieke geestelijkheid die zich aan de zielzorg van zijn parochie wijdt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/pastoor

Pastoor

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s, ...oren), herder; [bij de roomsch-katholieken] ) kerkvoogd, priester (onder den vikaris).
~SHUIS, o. (...zen).
~SWONING, v. (-en).
*...TORAAL, [bijvoegelijk naamwoord] tot den pastoor behorende; herderlijk.
*...TORALE, v. (-en), herderszang; herderskout, herderlijk tooneelstuk; - (herd...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Pastoor

Let op: Spelling van 1858 pastor, Lat., pasteur, Fr., een herder; een geestelijke, een predikant of Roomsch-Katholijke priester. Pastor loci, de predikant of pastoor van de plaats, waar men is. Pastoraal, landelijk, herderlijk; zielverzorgend, geestelijk. Pastoraal theologie, wetenschappelijk onderrigt ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Pastoor

Zie: parochie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

pastoor

geestelijke aan het hoofd van een katholieke parochie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pastoor

pastoor

leider van groep gelovigen in katholieke kerk vb: hoe heet de pastoor van deze kerk?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=pastoor
Geen exacte overeenkomst gevonden.