Zoek op

plakkaat

rechtsgeschiedenis: 16de eeuw. Officiële aan- of aankondiging voor de burgerij, van overheidswege openbaar aangepakt; akte. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/plakkaat

plakkaat

Verordening, wet, ordonnantie van de overheid. Deze werden in de zeventiende en achttiende eeuw op initiatief van particulieren verzameld in plakkaatboeken. Het bekendst is het Groot placcaetboek (10 delen, 's-Gravenhage, 1658-1797).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/plakkaat

plakkaat

het plakkaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [plɑˈkat] Verbuigingen:   plak|katen (meerv.) stuk papier met een mededeling of met reclame Synoniem:   aanplakbiljet © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'plakkaat' komt voor in de Woordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/plakkaat

PLAKKAAT

1) Aangeplakte bekendmaking 2) Aangeplakte kennisgeving 3) Aanplakbiljet 4) Affiche 5) Afgekondigd besluit 6) Bekendmaking 7) Bevelschrift 8) Biljet 9) Edict 10) Grote vlek 11) Kennisgeving 12) Klad 13) Klodder 14) Metalen plaat 15) Pancarte 16) Plakbrief 17) Poster 18) Ronde klodder
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PLAKKAAT/1

Plakkaat

Een plakkaat was in de Nederlanden van de 16e tot de 18e eeuw een ordonnantie waardoor regeringsvoorschriften ter kennis van het volk werden gebracht. Men onderscheidde: Het opgedrukte zegel heette plakkaat en de ordonnantie - van zo`n zegel voorzien - een plakkaatbrief (of verkort: `plakkaat`). De stukken met afhangend zegel heetten charter (v......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat

plakkaat

Archiefterm voor een voor algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel, eertijds een plakkert of plakkaat genoemd. Vanaf de 16e tot de 19e eeuw werd de term gereserveerd voor overheidsverordeningen. Verzamelingen van plakkaten zijn per gewest bijeengebracht in de zogenaamde plakkaatboeken. Bekend is het Plakka...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Plakkaat

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) bevelschrift (vanwege de regering).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

plakkaat

affiche (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/plakkaat

plakkaat

grote aankondiging of afbeelding om op te hangen vb: op een plakkaat had hij zijn oproep geschreven Synoniemen: affiche poster aanplakbiljet
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=plakkaat

Plakkaat

Een plakkaal is een voor algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Plakkaat

Algemene overheidsbeschikking, meestal van wetgevende aard, in gedrukte vorm.
Plakkaten konden worden opgehangen, zodat elke burger van de inhoud kennis kon nemen, of worden voorgelezen in de kerk. Vanaf 1813 was er op nationaal niveau het Staatsblad, in de provincie Drenthe sinds 1840 het Provinciaal blad van Drenthe om wetten en besluiten bek...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Plakkaat
Geen exacte overeenkomst gevonden.