Zoek op

pluriformiteit

rechtsfilosofie: veelheid aan diversiteit, veelvormigheid. Bijv. de ~ in de samenleving ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pluriformiteit

pluriformiteit

rechtsfilosofie: veelheid aan diversiteit, veelvormigheid. Bijv. de ~ in de samenleving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pluriformiteit

pluriformiteit

pluriformiteit zelfst.naamw. veelvormigheid.   Voorbeeld: `In de klas was een pluriformiteit aan afkomsten te herkennen. ` Bron: Wikiwoordenboek - pluriformiteit. SpellingCorrect gespeld: 'pluriformiteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pluriformiteit

pluriformiteit

•veelvormigheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/pluriformiteit

Pluriformiteit

Variatie in doorgegeven televisiezenders. Dit om te zorgen dat er voor iedere doelgroep een interessant programma-aanbod is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Pluriformiteit

[Geschiedenis] Veelvormigheid, verschillende manieren van leven.
Gevonden op https://quizlet.com/120980580/geschiedenis-begrippen-hoofdstuk-6-en-33-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.