Zoek op

polymeer

de polymeer zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [poli'mer] Verbuigingen:   poly|meren (meerv.) molecuul dat bestaat uit een reeks van opeenvolgende identieke delen Voorbeeld:   `Rubber is een natuurlijke polymeer.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/polymeer

polymeer

Een groot molecuul dat uit een keten van kleine bouwstenen, monomeren, bestaat. Eiwitten uit de levende natuur en kunststoffen zoals nylon en polyvinylchloride (pvc) zijn bekende voorbeelden van materialen die uit polymeermoleculen bestaan.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

Polymeer

Een polymeer (Grieks: poly is veel en meros is deel) is een molecuul dat bestaat uit een sequentie van meerdere identieke of soortgelijke delen (monomere eenheden) die aan elkaar zijn gekoppeld. == Onderverdeling polymeren == Polymeren kunnen op verschillende wijzen in groepen worden verdeeld. Welke indelingsvorm gebruikt wordt, hangt af van het a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymeer

polymeer

•betrekking hebbend op de vorming van een polymeer. • [scheikunde] een reuzenmolecuul dat bestaat uit een sequentie van één of meerdere identieke of soortgelijke onderdelen die aan elkaar zijn gekoppeld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/polymeer

Polymeer

Een stof waarbij de moleculen die oorspronkelijk mogelijk een vloeistof vormden zich zodanig aaneen geregen hebben dat er een min-of-meer vaste stof is ontstaan.
De meeste plastic`s of kunststoffen zijn polymeren. Er bestaan polymeren met de meest uiteenlopende mechanische en elektrische eigenschappen. Recente ontwikkelingen geven bijv. zicht ...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

polymeer

verbinding uit gelijksoortige moleculen
Jaar van herkomst: 1898 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

polymeer

Groot molecuul, bestaande uit lange ketens van zich herhalende eenheden (monomeren).
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

polymeer

Een verbinding gevormd door de combinatie van twee of meer moleculen van dezelfde substantie om zo een nieuwe verbinding te vormen met dezelfde empirische formule, maar met een hoger molecuulgewicht.
Categorie: Materialen > verbindingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

polymeer

engelse vertaling: polymer
Macromoleculaire stoffen die bestaan uit monomeren die door covalente bindingen of waterstofbruggen met elkaar verbonden zijn. Met toenemend molecuulgewicht van het polymeer stijgt ook de viscositeit, het smeltpunt, soortelijk gewicht en vlampunt. Daarentegen dalen de hygroscopiteit, dampspanning en oplosbaarheid in wa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Polymeer

Polymeren zijn zeer grote moleculen met een hoog molecuulgewicht. Ze bestaan uit lange ketens, die zijn opgebouwd uit monomeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

polymeer

Syn.: PE, Flocculant Def.:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

polymeer

verbinding uit gelijksoortige moleculen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/polymeer

polymeer

Een polymeer is een grote molecuul die bestaat uit een lange keten van gelijke delen (monomeren, gelijksoortige moleculen/ionen). Natuurlijke polymeren zijn o.a. eiwitten en zetmeel. Kunstmatige polymeren zijn thermoplasten, thermoharders en elastomeren; deze worden meestal verkregen bij de destill...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/polymeer.shtml

polymeer

1) grote molecule, opgebouwd uit een aaneenschakelen van talrijke kleine, gelijkaardige moleculen, de monomeren (bv. cellulose, lignine, DNA), 2) (bloem) een van de kransen bevat een (veel) groter aantal elementen dan de andere
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.