Zoek op

POTNAT

1) Grappenmaker 2) Lastig mens 3) Snoeshaan
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POTNAT/1

potnat

Spreekwoorden: (1914) Een raar poteten (of potnat),
d.w.z. een rare, vreemde snuiter; een wonderlijk, onverdragelijk mensch. In de middeleeuwen verstond men onder poteten gekookte spijs, zooals blijkt uit den Bijbel van 1477: Ende datmen hem alle daghe een broet gave, sonder dat poteten (Weiland en De Bo, 889 a: poteten, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1943.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.