Zoek op

POTSTAL

1) Soort veestal 2) Stal met mest 3) Stal waarbinnen het vee vrij kan rondlopen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POTSTAL/1

Potstal

Een potstal is een stal waarin de mest wordt opgepot. Op gezette tijden wordt de mest bedekt met een nieuwe laag stro. Door deze manier van werken komt het vee steeds hoger te staan. Als het mengsel van mest en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd. De ondertussen goed aangestampte en gerijpte mest wordt verspreid over kave...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal

Potstal

[Oost-Brabant] - De Oost-Brabantse potstal ontstond na de middeleeuwen als een lokale variant van de potstal. De zandgronden in Oost-Brabant waren zeer schraal en zonder bemesting niet te ontginnen. De boeren legden zich er dan ook op toe zo veel mogelijk mest te produceren. Het was een arbeidsintensieve werkzaamheid die ni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal_(Oost-Brabant)

Potstal

Schapenstal in esdorpenlandschap waarin steeds een nieuwe laag stro, heideplaggen of bladstrooisel op mest en gier werd gestrooid. Essen (schrale zandgronden) werden eeuwenlang opgehoogd met mest en plaggen uit de potstallen, schapenmest werd hiervoor in de 18e en 19e eeuw het beste bevonden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Potstal

Een potstal is een stal waarbij de mest op gezette tijden wordt bedekt met een nieuwe laag stro. Door deze manier van werken komt het vee steeds hoger te staan. Als het mengsel van mest en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10947

potstal

soort veestal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/potstal

Potstal

Verdiepte stal waarin de mest werd opgevangen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Potstal

Wijze van veestalling die voor de opkomst van de kunstmest met name op de zandgronden in gebruik was en een belangrijke schakel vormde in de bereiding en het gebruik van plaggenmest.
Op de verdiepte stalplaats stond het vee gedurende het gehele stalseizoen op zijn eigen mest, die niet werd verwijderd om aldus tezamen met daartoe ingebracht grot...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Potstal
Geen exacte overeenkomst gevonden.