Zoek op

PRIOR

1) Abt 2) Beroep 3) Bestuurder van een klooster 4) Eerste 5) Geestelijke 6) Hoofd van een klooster 7) Hoofd van een mannenklooster 8) Kloosterhoofd 9) Kloosterling 10) Kloosteroverste 11) Kloostervoogd 12) Monnik 13) Overste 14) Overste in bep. mannenkloosters 15) Overste van een mannenklooster 16) Prelaat 17) Rooms-katholieke geestelijke 18) Snell...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRIOR/1

Prior

Prior is een Engelse jongensnaam. Het betekent `diender van het klooster`. Extra info: Prior, Pryor
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Prior

Prior

Een prior of priorin-priores (van het Latijn = eerste) is de titel van de kloosteroverste in verschillende religieuze orden (augustijnen, dominicanen, karmelieten, kartuizers, e.a.). Een klooster (en de daarbij horende kerk) onder het bestuur van een prior wordt dan een priorij genoemd. In andere ordes en congregaties is de prior de onderoverste v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prior

Prior

[motorfiets] - Prior is een historisch motorfietsmerk. Prior: Hercules Werke GmbH, Neurenberg. Duits merk (Hercules Neurenberg) dat in 1904 al motorfietsen bouwde. De in de jaren dertig naar Engeland geëxporteerde exemplaren (motorfietsen en scooters) werden daar onder de naam Prior verkocht. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prior_(motorfiets)

prior

kloosteroverste
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Prior

(Latijn; de eerste) In verscheidene kloosters die geen abdij zijn, titel van de overste. In abdijen draagt de voornaamste helper en plaatsvervanger van de abt eveneens de titel van prior. In vrouwenkloosters heet de overste abdis of ‘priorin’. Zie ook: Bedelorden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10406

prior

overste van sommige mannenkloosters; bij vrouwenkloosters: priorin of priores.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Prior

(1) kloosteroverste van een priorij;
(2) onderoverste van abdij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

prior

kloosteroverste (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/prior
Geen exacte overeenkomst gevonden.