Zoek op

psychose

psychose zelfst.naamw. medisch , psychologie , een geestesziekte waarbij men wanen heeft    Voorbeeld: `Zij heeft vaak last van psychoses. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'psychose' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/psychose

psychose

Aanwezigheid van wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag of heftige, stereotiepe bewegingen. Daardoor ontstaat een ernstig sociaal disfunctioneren en contact met zo iemand is moeilijk of niet mogelijk. Kan optreden als gevolg van medicijnen, lichamelijke ziekte, vergiftigingen, na een bevalling, bij stemmingsstoornissen, in r...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/psychose

psychose

Psychische stoornis waarin de patiënt het contact met de realiteit en de redelijkheid verliest. De duur varieert meestal van enkele dagen tot enkele maanden. Vooral dankzij de moderne psychofarmaca is voor veel psychosen een behandeling mogelijk. Zie ook in het hoofdstuk Levenswetenschappen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/psychose

PSYCHOSE

1) Bezieling 2) Geestelijke stoornis 3) Gemene ziekte 4) Manische depressie 5) Persoonlijkheidsstoornis 6) Psychische aandoening 7) Ziekte met soms agressief gedrag 8) Zielsaandoening 9) Zielsziekte
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PSYCHOSE/1

Psychose

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld (psychische aandoening), waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. De psychiater Kuno van Dijk komt tot de definitie van een psychose als "een diepgaande stoornis in gedrag en beleven, waarbij sprake is van een desin....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychose

Psychose

(Let op: oude spelling) zielsziekte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

psychose

zielsziekte
Jaar van herkomst: 1887 (WNT traumatisch )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

psychose

1. verzamelnaam voor ziekten van de geest 2. term die tegenwoordig als omschrijving gebruikt wordt voor een zodanig ernstige stoornis van de psychische functies en-of het gedrag, dat een persoon daardoor niet in staat is de uiterlijke en voor zichzelf gecreëerde werkelijkheid uit elkaar te houden, gaat gepaard met waanbeelden, hallucinaties en den...
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

psychose

ziekte van de geest, abnormale gemoedstoestand
Gevonden op http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/woord.htm

psychose

zielsziekte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/psychose

Psychose

Psychose is een geestestoestand waarbij de relatie met de buitenwereld gestoord is, doordat de afgrenzing tussen het innerlijk en de buitenwereld onvoldoende is. Dit kan zich uiten in de vorm van een hallucinatie of een waanvoorstelling. Het besef van ziekte is afwezig. Er worden verschillende vormen van psychose onderscheiden zoals de endogene psy...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/psychose

psychose

ziekte van de geest die een lichamelijke oorzaak heeft vb: hij is opgenomen met een psychose
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=psychose

psychose

• [medisch] een geestesziekte waarbij men wanen heeft.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/psychose

Psychose

Een psychiatrische stoornis waarbij het denken, waarnemen en emotionele beleven ernstig is ontregeld. De persoon beleeft zichzelf en de buitenwereld op een afwijkende manier en de persoonlijkheid is hierbij sterk gedesintegreerd. Symptomen zijn wanen of hallucinaties, waarbij het contact met de werkelijkheid is verstoord. Zie ook Hallucinatie en Wa...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Psychose

De meest beperkte omschrijving is dat een psychose uitsluitend bestaat uit wanen of duidelijk aanwezige hallucinaties zonder dat de persoon beseft dat het om ziekelijke hallucinaties gaat. Een minder beperkte omschrijving van een psychose luidt dat de prominente hallucinaties door persoon als zodanig herkend worden. Nog breder is de definitie die o...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10479

psychose

ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

psychose

(Psychiatrie) geestesziekte waarbij men moeite heeft met het onder­scheiden van-geen verschil meer kan onderkennen tussen fantasie en werkelijkheid, zich uitend van "onzinver­ha­len" tot compleet chaotische - onbegrijpelijke levenswijze en-of agressie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10638

Psychose

zeer ernstige vorm van krankzinnigheid, waarbij het gevoel voor realiteit aanzienlijk is aangetast
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10645

psychose

zielsziekte; abnormale, psychische toestand
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

psychose

geestelijke stoornis
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733
Geen exacte overeenkomst gevonden.