Zoek op

publiekrecht

rechtswetenschap: regelt de inrichting van de staat en de staatsorganen en de verhouding tussen staat en burgers. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=publiekrecht

publiekrecht

rechtswetenschap: regelt de inrichting van de staat en de staatsorganen en de verhouding tussen staat en burgers. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/publiekrecht

PUBLIEKRECHT

1) Jus publicum 2) Recht tussen burgers in de staat
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PUBLIEKRECHT/1

Publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook handelt dit over de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht. Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen: In sommige landen wordt het strafrecht niet tot...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Publiekrecht

Publiekrecht

Het recht kan worden verdeeld in publiekrecht en privaatrecht. Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de overheid en de burger, terwijl het civiel recht betrekking heeft op de regels tussen burgers onderling. Het publiekrecht valt uiteen in het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht. ~ Zie ook: Privaatrech...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Publiekrecht

Het recht dat de betrekkingen tussen de burgers en de overheid regelt. Zie ook Burgerlijk recht. Het publiekrecht omvat het staatsrecht, het administratief recht, het strafrecht, het strafprocesrecht en het volkenrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

publiekrecht

[Maatschappijleer] Het recht dat de inrichting van de staat en de relatie tussen de burgers en overheid regelt
Gevonden op https://quizlet.com/102222092/maatschappijleer-rechtstaat-par-1recht-en-rec
Geen exacte overeenkomst gevonden.