Zoek op

paradigma

rechtsfilosofie: geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten en waarden, waarmee juridische leerstukken worden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=paradigma

paradigma

rechtsfilosofie: geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten en waarden, waarmee juridische leerstukken worden ontwikkeld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/paradigma

paradigma

het paradigma zelfst.naamw.Uitspraak:   [para'dɪxma] Verbuigingen:   paradigma|'s (meerv.) stelsel van met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën Voorbeelden:   `Met zijn theorie dat de zon niet om de aarde draait, maar andersom, schiep Galileo G...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/paradigma

paradigma

Zie Thomas Kuhn.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/paradigma

paradigma

begrip ingevoerd door de wetenschapshistoricus Thomas Kuhn. Een tijd lang wordt de studie van bepaalde wetenschappen in zijn methoden bepaald door in die tijd en samenleving heersende dominante uitgangspunten en opvattingen. Dan kan daarin vrij plotseling een wending ontstaan naar ándere uitgangspunten en ándere ideeën over wat voor die wetensch...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/paradigma

PARADIGMA

1) Model 2) Modelwoord 3) Schema 4) Schema van verbuiging of vervoeging 5) Schema van vervoeging 6) Taalkundige term 7) Voorbarig 8) Voorbeeld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PARADIGMA/1

paradigma

verbuigingsrij, vervoegingsrij (Pleysier 2007)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Paradigma

Afgeleid van het Griekse deiknumi (tonen) Een modelwoord; een verbuigingsschema; een vervoegingsschema. Het geheel van fonologische, syntactische of semantische eenheden die op een zelfde plaats in een woord of zin kunnen voorkomen. In de klassieke retoriek een voorbeeldverhaal dat geldt als logisch argument.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

paradigma

Door de natuurfilosoof Thomas Kuhn geintroduceerd begrip als vervanger voor het natuurwetenschappelijke begrip inductie. Onder het paradigma verstaat Kuhn eigenlijk een stelsel van afspraken die wetenschappers hanteren. Het paradigma omvat de volgende uitgangspunten: Een standaardmodel waar de wetenschappers uit een vakgebied vanuit gaan. Het model...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

paradigma

•model, voorbeeld. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/paradigma

Paradigma

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-as), voorbeeld, toonbeeld.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

paradigma

voorbeeld
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Paradigma

Afgeleid van het Griekse woord paradigma = voorbeeld. Het is een term uit de wetenschapsfilosofie van Kuhn. Met paradigma wordt enerzijds het gevestigde, maatgevende voorbeeld op een bepaald terrein van (normale) wetenschap bedoeld dat wetenschappers zich eigen maken door socialisatie in de wetenschappelijke gemeenschap. Anderzijds wordt paradigma ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Paradigma

Constellatie van theorieën-overtuigingen die binnen een populatie op een bepaald moment heerst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

paradigma

Uit de woordenlijst van de uitspraak; het grammaticale geheel van verbogen of vervoegde vormen van een woord.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11149

paradigma

voorbeeld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/paradigma

Paradigma

Zienswijze, filosofisch uitgangspunt, grondhouding, wereldbeeld. Zeer breed inzetbaar. 'Ik merk het al, u zit nog vast in uw oude mindset', roept de visionaire consultant tegen een glazig kijkende klant. Niets aan de hand, u bent gewoon nog niet klaar voor de paradigma-shift.'
Gevonden op http://www.floor.nl/management/paradigma.html

Paradigma

model van de werkelijkheid
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

paradigma

basisset van wetenschappelijke opvattingen vb: vanuit dit paradigma kunnen we wel een onderzoek starten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=paradigma

Paradigma

Model, voorbeeld, kader van theorievorming
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Paradigma

Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, een specifieke lens waardoor men informatie opneemt en ordent. Het bepaalt welke aannames iemand maakt en welke vragen iemand stelt.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Paradigma

Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Paradigma

Volgens Thomas Kuhn is een paradigma: Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Paradigma

[Techniek] Uitgangspunt van een onderzoek
Gevonden op https://quizlet.com/116739913/hoofdstuk-1-methoden-en-technieken-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.