Zoek op

parasympatisch

deel van het autonome zenuwswstelsel met sturende invloed
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/p.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.