Zoek op

patiëntenrechten

patiëntenrechten: de belangrijkste rechten die een patiënt kan laten gelden tegenover een beroepsbeoefenaar in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Rechten die de patiënt jegens de zorgaanbieder heeft en die in verschillende wetten zijn geregeld. De recentste is de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) die de rechtspositie van cliënten in de zorg versterkt, bijvoorbeeld door het recht op informatie over medische fouten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.