Zoek op

Poelpolder

[Haarlem] - De Poelpolder is een polder in de gemeente Haarlem in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De polder ligt ten noordwesten van Vijfhuizen en is grotendeels bebouwd als onderdeel van de stadsuitbreiding van Haarlem in de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw. Er is een gelijknamig natuur-recreatiegebied ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelpolder_(Haarlem)

Poelpolder

[Terneuzen] - De Poelpolder is een polder ten zuiden van Sas van Gent in de Nederlandse provincie Zeeland. De polder behoort tot de Polders van Albert en Isabella. De Poelpolder is een oud, moerassig gebied, behorende tot Assenede, waar moer voorkwam. Het lag ten zuiden van de Graaf Jansdijk In 1549 werd de Sassevaart van Z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelpolder_(Terneuzen)

Poelpolder

[Westland] - Het waterschap De Poelpolder was een waterschap in de gemeente `s Gravenzande in de provincie Zuid-Holland. Het waterschap was verantwoordelijk voor de drooglegging en de waterhuishouding in de polder. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelpolder_(Westland)
Geen exacte overeenkomst gevonden.