Zoek op

prijsindex

de prijsindex zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['prɛisɪndɛks] Verbuigingen:   prijsindex|en (meerv.) getal dat aangeeft hoe de gemiddelde prijzen in een jaar zijn veranderd Voorbeeld:   `prijsindexcijfer` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prijsindex

Prijsindex

Een prijsindex (meervoud: "prijsindices") is een genormaliseerd gemiddelde (meestal een gewogen gemiddelde ) van prijzen voor een gegeven klasse van goederen of diensten in een gegeven regio, gedurende een gegeven tijdsinterval. Het is een statistiek die ontworpen is om te vergelijken hoe, als geheel genomen, deze prijzen tussen tijdsperiodes of.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijsindex

Prijsindex

Een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden, en die daarmee een goede graadmeter voor de inflatie vormt. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/prijsindex.htm

Prijsindex

Een reeks getallen die de verhouding weergeeft tussen de prijzen van een of meer goederen of diensten op verschillende tijdstippen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/prijsindex
Geen exacte overeenkomst gevonden.