Zoek op

project

het project zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈjɛkt] Verbuigingen:   project|en (meerv.) voorbereiding en uitvoering van een groot plan Voorbeelden:   `bouwproject`, `onderzoeksproject` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'project' k...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/project

PROJECT

1) Bedoeling 2) Gezamelijk bestudeerd thema 3) Gezamenlijk bestudeerd thema 4) Karwei 5) Onderneming 6) Onderzoek 7) Ontwerp 8) Oogmerk 9) Plan 10) Schets 11) Toekomstvoorspeller
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROJECT/1

project

Een tijdelijke organisatie met mensen en andere bedrijfsmiddelen, die nodig is om een doelstelling of andere uitkomst te realiseren. Elk project heeft een levenscyclus die wordt gekenmerkt door initiatie, planning, uitvoering en afsluiting. Projecten worden veelal beheerst met behulp van een officiële methode zoals Projects IN Controlled ( PRINCE2...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Project

Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Het onderscheidt zich door zijn eenmalige karakter van een programma of proces. Een project wordt meestal in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd. Het project wordt meestal vastgelegd in een projectplan en geregeld door projectmanageme...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Project

Project

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Project_(hoofdbetekenis)

project

•een zaak die men denkt uit te voeren of te onderzoeken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/project

project

Een ‘project’ is een tijdelijke structuur, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen, die binnen een proces kan worden aangewend om een deelresultaat van het proces te bereiken. Het doel van een project is duidelijk en concreet omschreven en verloopt over een korte(re) termijn en wordt dikwijls met externe partners uitgevoerd. Als...
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Project

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Project``] Gelijkluidend met plan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

project

ontwerp, plan
Jaar van herkomst: 1613 (WNT arresteeren Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Project

Let op: Spelling van 1858 project, Fr., voornemen, oogmerk; ontwerp, plan, ter uitvoering van eene zaak; projecten-maker, plannen- of ontwerpenmaker. Projecteren, ontwerpen, afbeelden, plannen en voorslagen maken; door eene teekening voorstellen. Projectie, (scheik.) het allengs inwerpen van een ding in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Project

zaak die men denkt uit te voeren of te onderzoeken in een instelling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

project

Def.: ad-hoc groepering van voorkomens van entiteiten ten behoeve van een speciaal doel (project)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

project

Def.: set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. Toelichting: In de hydrologie bijvoorbeeld een modelstudie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

project

activiteit of samenstel van activiteiten gericht op een welomschreven resultaat. Een (gesubsidieerd) preventie- of gezondheidsbevorderingsproject moet passen binnen het †˜programma†™ van de opdracht- of subsidiegever
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Project

Een project is een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Het is per definitie eenmalig en wordt gekenmerkt door een beperkt tijdsbestek, waarbinnen de gestelde doelen behaald dienen te worden. Projecten kunnen voorkomen op de werkvloer en in het onderwijs, maar ook in de privésfeer houdt men zich soms bezi...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Project

project

ontwerp, plan; zaak om te onderzoeken of uit te voeren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/project

Project

Een reeks activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat moeten opleveren. Een tijdelijke organisatie die door middel van een reeks activiteiten binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat moet bereiken.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

project

plan dat uitgevoerd moet worden vb: het bouwen van een boomhut is een mooi project
onderwerp waar leerlingen een werkstuk over maken vb: we hebben op school een project over arme landen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=project

Project

(1) Een reeks activiteiten of een tijdelijke organisatie die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat moeten opleveren.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Project

(2) Een `project` is een tijdelijke structuur, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen, die binnen een proces kan worden aangewend om een deelresultaat van het proces te bereiken. Het doel van een project is duidelijk en concreet omschreven en verloopt over een korte(re) termijn en wordt dikwijls met externe partners uitgevoerd. Als...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Project

Een vastomlijnde hoeveelheid werk ter realisatie van een bepaalde eenmalige opgave.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Project

Geheel van samenhangende activiteiten met een duidelijk beginpunt en eindpunt in de tijd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

project

[Nederlands] plan
Gevonden op https://quizlet.com/121418552/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.