Zoek op

Réveil

Letterlijk: het ontwaken. Term gebruikt voor de protestantse culturele wederopleving in de jaren dertig van de negentiende eeuw. Hiertoe behoorden de dichters Bilderdijk en Isaac da Costa (een tot het Christendom bekeerde jood) en de historicus Groen van Prinsterer. De Doleantie kan worden gezien als een vervolg op het Réveil.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1813-1900/reveil

RÉVEIL

1) Godsdienstige herleving 2) Royal air force
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RÉVEIL/1

Réveil

Het Réveil (1815-1865) is een internationale opleving (opwekking) van het christelijke denken en handelen in het negentiende-eeuwse Europa. In Nederland is Willem Bilderdijk de vader van het Réveil. Isaäc da Costa, Samuel Iperusz Wiselius, Willem de Clercq en Groen van Prinsterer waren leerlingen van Bilderdijk. Ook in andere landen van Europa ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Réveil

Réveil

De godsdienstige opwekking, herleving in de 19 Naam van een opwekkingsbeweging binnen het protestantisme in de eerste helft van de 19de eeuw, die ca. 1810 te Genève ontstond. De beweging stelde zich dogmatisch op orthodox-reformatorisch standpunt, maar legde de nadruk op persoonlijke vroomheid en broederlijke liefde (Encarta 2002).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442
Geen exacte overeenkomst gevonden.