Zoek op

randvoorwaarden

procesrecht: voorwaarden die noodzakelijk zijn bij de bepaling binnen welk kader een proces of plan zich dient te ontwikkelen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/randvoorwaarden

randvoorwaarden

rechtswetenschap: eisen op juridisch vlak. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/randvoorwaarden

randvoorwaarden

voorwaarde waaraan een oplossing van de bewegingsvergelijking moet voldoen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/r.html

randvoorwaarden

Def.: beschrijving van de wijze waarop uitwisseling (massa, energie) van het gemodelleerde systeem met de omgeving plaatsvindt. Toelichting: Er kunnen drie soorten randvoorwaarden worden onderscheiden: Dirichlet-, Neumann- en Robin (of Cauchy)-randvoorwaarde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan moet worden voldaan om een specifiek proces plaats te kunnen laten vinden. Ze geven de grenzen aan die men tijdens het uitvoeren van het proces niet mag overschrijden en vormen zo een kader waarbinnen het proces plaats kan vinden. Over het algemeen heeft elk uit te voeren proces uitgesproken of minder uitgespro...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Randvoorwaarden
Geen exacte overeenkomst gevonden.