Zoek op

rechthebbende

rechtswetenschap: persoon die tot iets gerechtigd is. Bijv. ~ op de fiets is de eigenaar van die fiets. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechthebbende

rechthebbende

rechtswetenschap: persoon die tot iets gerechtigd is. Bijv. ~ op de fiets is de eigenaar van die fiets. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechthebbende

rechthebbende

de rechthebbende zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [rɛxt'hɛbəndə] Verbuigingen:   rechthebbende|n (meerv.) iemand die recht heeft op iets Voorbeeld:   `de rechthebbenden van een erfenis` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'rechth...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/rechthebbende

Rechthebbende

Iedereen die recht heeft op terugbetaling van geneeskundige verzorging; iedereen die wettelijk verzekerd is (zowel personen ten laste als gerechtigden)
Gevonden op http://www.caami-hziv.fgov.be/woordenlijst-N.htm

Rechthebbende

De rechthebbende is de natuurlijk persoon die recht heeft op een (wettelijk) bepaalde voorziening. Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De duur van de ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechthebbende

Rechthebbende

De term `rechthebbende` is een van de centrale begrippen uit de gezinsbijslagregeling. De rechthebbende is de persoon die het recht op gezinsbijslag doet ontstaan. Kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen als rechthebbende: zelfstandigen in hoofdberoep (zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking wanneer ze minstens dezelfde b...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10467
Geen exacte overeenkomst gevonden.