Zoek op

rechtspraak

rechtswetenschap: geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door het Hof van Cassatie, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtspraak

rechtspraak

staatsrecht: geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken van rechtsprekers. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtspraak

rechtspraak

de rechtspraak zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈrɛx(t)sprak] het officiële toezicht op het handhaven van de wet Voorbeeld:   `In Nederland omvat de rechtspraak het burgerlijk recht, het strafrecht en het bestuursrecht.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtspraak

RECHTSPRAAK

1) Berechting 2) Het uitoefenen van het recht 3) Judicatuur 4) Jurisdictie 5) Jurisprudentie 6) Justitie 7) Recht 8) Rechtsbedeling 9) Rechtspleging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSPRAAK/1

Rechtspraak

De rechtspraak in ons land is een tamelijk gecompliceerd geheel, dat erop gericht is de rechtsgang zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
Er bestaan verschillende soorten rechtspraak, diverse soorten rechtbanken met elk hun eigen rechters en natuurlijk advocaten, aanklagers, eisers, en dergelijke.
- Kantongerecht
- Arrondissementsrechtbank...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Rechtspraak

De van staatswege geschapen organisatie tot het behandelen en be?indigen van rechtsgeschillen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

rechtspraak

[Geschiedenis] het rechtspreken, beslissen hoe wetten worden toegepast
Gevonden op https://quizlet.com/104120320/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.