Zoek op

REFUGIÉ

1) Balling 2) Uitgewekene 3) Vluchteling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFUGIÉ/1

Réfugié

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), uitgewekene [inzonderheid] om het geloof of om politieke gevoelens); de -s, (in het bijzonder) de gereformeerden die, na de herroeping van het edict van Nantes in 1685, Frankrijk, hun vaderland, verlieten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

refugié

vluchteling
Jaar van herkomst: 1690 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Réfugié

Let op: Spelling van 1858 Fr., een uitgewekene, vlugteling, bijzonder een geloofsvlugteling, zoo als onder Lodewijk XIV. (in 1685), de Protestantsche uitgewekenen uit Frankrijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

refugié

vluchteling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/refugie
Geen exacte overeenkomst gevonden.