Zoek op

raadkamer

(RK) Gerechtelijk recht: onderzoeksgerecht op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg dat o.m. bevoegd is om het vooronderzoek ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=raadkamer (RK)

raadkamer

(RK) strafprocesrecht: rechters die achter gesloten deuren in onderling overleg en beraad beslissingen nemen in rechtszaken. Dit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/raadkamer (RK)

Raadkamer

Begrip met twee betekenissen. In de eerste plaats een rechtbank die rechtzaken behandelt die door een Officier van Justitie of een advocaat zijn aangedragen, maar waarvoor geen openbare rechtszitting nodig is. De kamer bestaat dan uit drie rechters en een griffier. In de tweede plaats de kamer waar rechters zich na een openbare zitting terug trekke...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/raadkamer

RAADKAMER

1) Besloten vergadering van een rechtbank 2) Deel van een rechtbank 3) Deel van een schip 4) Goklokaal 5) Rechtbankterm 6) Rechterlijk college 7) Vergadering van de rechtbank 8) Vergadering van een rechtbank 9) Vergaderzaal 10) Vertrek 11) Zitting van een rechterlijk college
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RAADKAMER/1

Raadkamer

Rechtbank die, meestal achter gesloten deuren, beslissingen neemt in rechtszaken. Dit kunnen tussenbeslissingen zijn, zoals die over het langer vasthouden van verdachten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Raadkamer

1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit). 2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de openbare zittin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Raadkamer

1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.