Zoek op

Retentietijd

[chromatografie] - Retentietijd is de tijd die een bepaalde stof uit een te scheiden mengsel nodig heeft om door een chromatografische kolom te passeren (elueren). Om preciezer te zijn: het tijdsverschil tussen het moment van injecteren en het moment dat de hoogste concentratie van de piek de detector passeert. Stoffen die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retentietijd_(chromatografie)

Retentietijd

[hydrologie] - Het begrip retentietijd of residentietijd of verblijftijd is de gemiddelde tijd dat water of een andere opgeloste stof verblijft in een meren. De simpelste formule hiervoor is het delen van het totale meervolume door het gemiddelde instromende of uitstromende volume van het meer. Het vormt daarmee een ruige s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retentietijd_(hydrologie)
Geen exacte overeenkomst gevonden.