Zoek op

RWI

Raad voor Werk en Inkomen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

RWI

Rijkswerkinrichting. S SAC. Selectie-adviescommissie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

RWI

Raad voor Werk en Inkomen. Onafhankelijke overlegorgaan van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten. De raad adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid rond werk en inkomen in de meest brede zin.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.