Zoek op

Sluitertijd

De sluiter is een schermpje tussen de lens en de CCD-sensor van de fotocamera dat open gaat om licht door te laten. Hoe snel dit open en dicht gaat wordt de sluitertijd van een digitale camera genoemd.
Gevonden op http://www.dromodo.nl/begrippen_camera_obscura.htm

sluitertijd

Een schermpje met verstelbare opening tussen de lens en de sluiter, waardoor het licht op de CCD-sensor valt. Hoe groter deze opening, hoe meer licht er per tijdseenheid op de CCD valt. De grootte van de opening wordt gemeten in F-getallen (f-stops) zoals F2.4, F4, F5.6. Hoe groter het getal, hoe kleiner het diafragma. Elke opeenvolgende f-stop op...
Gevonden op http://www.dromodo.nl/begrippen_camera_obscura.htm

Sluitertijd

Wat is een sluitertijd? Een sluiter is een soort valluik dat zich tijdens de opname opent om het licht door te laten. De sluitertijd wordt berekend in (fracties van) seconden: 5 seconde, 1-4 seconde, 1-60 seconde, 1-1000 seconde, enz. De tijd dat de sluiter open staat en dus hoe lang de belichtingstijd is, is afhankelijk van de filmgevoeligheid. Bi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10204

Sluitertijd

1] Shutter speed, tijd dat de sluiter geopend is, waardoor belichting mogelijk is.
2] De duur van het belichten van de film of sensor. Een korte sluitertijd zorgt ervoor dat de sluiter kort open is (bijvoorbeeld 1-2000 seconde). Bij een lange sluitertijd is de sluiter langer open (bijvoorbeeld 1-16 seconde).
Om een film goed te belichten is e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10284

Sluitertijd

De op de camera in te stellen tijdsduur waarin het licht op het lichtgevoelige materiaal kan inwerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355
Geen exacte overeenkomst gevonden.