Zoek op

syntaxis

de syntaxis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sɪn'tɑksɪs] regels van een taal voor het maken van groepen van woorden en van zinnen taalkunde Voorbeeld:   `De syntaxis van het Nederlands komt sterk overeen met die van het Afrikaans.`Synoniem:   grammatica ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/syntaxis

syntaxis

Zinsleer. Deelgebied van de taalkunde dat zich bezighoudt met de regels die de structuur van zinnen in een taal bepalen (waar moet het werkwoord staan, komen bijvoeglijke naamwoorden voor of na het zelfstandig naamwoord – 'een vrij land' tegenover 'un pays libre'), en met de samenhang tussen woorden en zinsdelen in zinnen (waarom kunnen 'Jan' en ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taalwetenschap/syntaxis

SYNTAXIS

1) Grammatica 2) Kennis van zinstructuren 3) Leer van de woordschikking 4) Leer van de zinsbouw 5) Taalkundige term 6) Tak van de taalkunde 7) Vormleer 8) Woordschikking 9) Woordvoeging 10) Zinsbouwleer 11) Zinsleer
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYNTAXIS/1

Syntaxis

Syntaxis betekent "ordening" en wordt in de volgende contexten gebruikt: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Syntaxis

Syntaxis

[informatica] - Syntaxis (ook wel grammatica genoemd) is een term uit de informatica. Voor een programmeertaal is de syntaxis de "taalregels" van het programmeren. Onder taalregels verstaan we de codes die een programmeertaal hanteert. Een veel voorkomende foutmelding, die aangeeft dat een interpreter of compiler de code va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Syntaxis_(informatica)

Syntaxis

[logica] - In de logica verwijst de term syntaxis naar de regels voor het opstellen van een in een formele taal geschreven tekst om binnen een logisch systeem goedgevormde formules op te stellen. Deze definiëring wordt in de filosofie gebruikt om ingewikkelde stellingen af te leiden uit meer simpele stellingen. Bij het gev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Syntaxis_(logica)

Syntaxis

[taalkunde] - Syntaxis (van het Oudgriekse συν- syn-, "samen", en τάξις táxis, "regeling"), ook vaak zinsleer genoemd, is een deelgebied binnen de theoretische taalkunde dat in ruime zin de studie omvat van alles omvat wat met de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen te maken heeft. ==Afbakening== P.C. Paarde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Syntaxis_(taalkunde)

Syntaxis

systeem van regels in een taal (grammatica)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/s.html

syntaxis

leer van rede- en zinsdelen
Jaar van herkomst: 1584 (Ruijs )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Syntaxis

Let op: Spelling van 1858 Lat., syntaxe, Fr., in de spraakkunst, de woordvoeging; de leer van de zamenstelling en rangschikking der volzinnen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Syntaxis

Leer van de correcte zinsbouw. Syntactisch goed (!) is bijvoorbeeld de zin: `De vogel bevat cijfers`.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/syntaxis.html

syntaxis

De leer van het gebruik  van rede- en zinsdelen, van de woordvervoegingen en van de zinsbouw. (zie Veenman en van Doorn 1997: 38)
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Syntaxis

Beschrijft de zinsbouw van een taal: het samenvoegen van woorden in groepen, die op hun beurt als delen van een zin functioneren. Syntactische regels geven aan hoe woorden op een gepaste wijze samengevoegd worden tot grotere gehelen, woordgroepen, zinsdelen, zinnen en samengestelde zinnen. (Schaerlaekens, 2008; Jansonius-Schultheiss, Drubbel & ... ...
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

syntaxis

• [taalkunde] de wetenschap die de zinsbouw in talen bestudeert. • [taalkunde] de regels die in een taal de zinsbouw sturen.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/syntaxis

syntaxis

de zinsleer, de theorie die zegt hoe een correcte zin moet worden gevormd; belangrijk zijn o.m. de volgorde waarin de zinsdelen staan en hun vorm (verbuiging, vervoeging)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10109

Syntaxis

Syntaxis is de leer van de interne bouw van woordgroepen en zinnen, d.w.z. van de wijze waarop woorden en zinsdelen worden samengevoegd tot woordgroepen of zinnen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10110

Syntaxis

structuur van een woord of een zin.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10137

Syntaxis

Abstract: Grammatica.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10364

syntaxis

De leer van de zinsopbouw.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394
Geen exacte overeenkomst gevonden.