Zoek op

synoniem

het synoniem zelfst.naamw.Uitspraak:   [sinoˈnim] Verbuigingen:   synoniem|en (meerv.) woord met dezelfde betekenis taalkunde Voorbeeld:   `Helaas heeft het woord 'synoniem' zelf geen synoniemen.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/synoniem

synoniem

Woord dat (ongeveer) hetzelfde betekent als een ander woord (hollen/rennen, bureau/schrijftafel). Twee woorden die een tegenovergestelde betekenis hebben heten antoniemen (hollen/stilstaan, hol/bol). Een woord dat meer dan één betekenis heeft, is een homoniem (bank, streek).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taalwetenschap/synoniem

SYNONIEM

1) Ander woord voor 2) Gelijk aan 3) Gelijk in betekenis 4) Gelijkbetekend 5) Gelijkbetekenend 6) Gelijke betekenis hebbend 7) Met dezelfde betekenis 8) Taalkundige term 9) Tegenhanger 10) Woord van dezelfde betekenis 11) Zinverwant
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYNONIEM/1

Synoniem

[dierkunde] - In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam. Of anders gezegd: alle namen die betrekking hebben op één en hetzelfde taxon zijn samen de synoniemen van dat taxon. Van die namen is er, binnen een bepaalde rang (soort, ondersoort etc.), en binnen een be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(dierkunde)

Synoniem

[plantkunde] - In botanische nomenclatuur is een synoniem van een botanische naam een andere naam die betrekking heeft op hetzelfde taxon. In botanische teksten en dan vooral in taxonomische werken, wordt vaak de afkorting "syn." gebruikt. Voor elk taxon, in de rang van familie of lager, is er, gegeven de opvatting over de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(plantkunde)

Synoniem

[taalkunde] - Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd. Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: Het doel van een thesaurus is het beschikbaar stellen van een lijst met gelijkaardi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(taalkunde)

synoniem

• [taalkunde] woord met dezelfde betekenis als een ander woord. • [dierkunde
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/synoniem

Synoniem

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst - religie, ogenblik - moment, gebeuren - geschieden.
Gevonden op http://taaladvies.net/

synoniem

Een synoniem is een woord dat wat betreft betekenisinhoud ongeveer gelijk is aan een of meer andere naar vorm verschillende woorden. In de retorica worden synoniemen gebruikt om herhaling van hetzelfde woord te vermijden of ter versterking van een mededeling.
Vooral in de literatuur van de rederijkers komen veel synoniemen voor, bijv. bij anthon...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

synoniem

gelijkbetekenend (woord)
Jaar van herkomst: 1800 (WNT synoniem II )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Synoniem

Let op: Spelling van 1858 zinverwant, verwantschapt, van gelijke beteekenis. Synoniemen, zinverwante woorden, woorden van gelijke beteekenis, of zulke woorden, welker beteekenis, volgens hun hoofdbegrip, aan elkander gelijk, doch door eenige nevenbegrippen onderscheiden zijn, welke alleen door eene naau...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Synoniem

Wetenschappelijke naam die niet langer geldig is, maar nog steeds wordt gebruikt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

Synoniem

Elke van twee of meer wetenschappelijke namen van dezelfde rang om eenzelfde taxon te benoemen. Het oudste synoniem is de eerst gepubliceerde naam.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25756144

synoniem

gelijkbetekenend ; synoniem woord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/synoniem

synoniem

kenmerk van woorden met dezelfde betekenis vb: 'kapot' is synoniem aan 'stuk'
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=synoniem

synoniem

woord met dezelfde betekenis als een ander woord vb: 'zijde' is een synoniem van 'kant' Tegenstellingen: tegenstelling contrast
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=synoniem

Synoniem

Gelijkheid van betekenis van verschillende woorden. Bij voorbeeld: traag en langzaam.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/131_Synoniem.html

synoniem

eén van twee of meer namen die aan een zelfde soort zijn gegeven. Gewoonlijk dient de oudste naam te worden gebruikt.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

Synoniem

Gelijkbetekenend
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Synoniem

(Taalmechanisme). 1) Verschillende termen voor hetzelfde begrip. De term vormt een begrippenpaar met homoniem. Bijvoorbeeld standaard kosten en toegestane kosten. Aangezien termen vaak meer dan een betekenis hebben, kan het zijn dat termen soms wel en soms niet hetzelfde begrip aangeven. Zie ook bij de term Kennis.
2) Toevallige overeenkomst in ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Synoniem

Woord dat dezelfde of ongeveerd gelijke betekenis heeft als een of meer andere woorden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Synoniem

[Nederlands] Woord met dezelfde betekenis
Gevonden op https://quizlet.com/110152882/nederland-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.