Zoek op

sectorbeleid

Beleid dat een enkel terrein van overheidshandelen bestrijkt, zoals emancipatiebeleid of defensiebeleid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

sectorbeleid

Def.: beleid dat betrekking heeft op bepaalde sectoren binnen de samenleving.. Toelichting: Onder sectoren verstaan we dan functies als landbouw, recreatie, bedrijvigheid, natuur, water enz
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.