Zoek op

stereotype

de stereotype zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sterejo'tipə] Verbuigingen:   stereotype|n, stereotype|s (meerv.) vast beeld (van iets of iemand) dat niet helemaal met de werkelijkheid klopt Voorbeelden:   `Vrouwen die zich opstellen als leider vallen uit...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/stereotype

STEREOTYPE

1) Cliché 2) Drukplaat 3) Karakterisering 4) Plaatletterdruk 5) Stereotiep 6) Stiep 7) Vastgegoten loden drukvorm
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STEREOTYPE/1

Stereotype

De herkomstgeschiedenis van de woorden cliché en stereotype is minder afgezaagd en voorspelbaar dan de betekenissen van beide begrippen suggereren. Beide termen komen uit de boekdrukkerij en duiden een beeldvorming aan waarbij datgene wat verbeeld of beschreven wordt voor de hand ligt, logisch is of juist verteken(en)d. Tekening van de drukkerij v...
Gevonden op http://historiek.net/cliche-is-geen-stereotiep-woord/60087/

Stereotype

Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruik als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties. Het is een voorbeeld van een ecologische fout. == Betekenis == Het woord stereotype ontleent zijn bet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stereotype

Stéréotype

Let op: Spelling van 1858 vaststaande drukplaat, uit letterspecie bestaande, gegoten in een' vorm, welke op de losse, daartoe te voren gezette drukletters is vervaardigd. Ten onregte is de uitvinding der stéréotype aan Didot te Parijs toegeschreven, daar de eer daarvan aan ons vaderland toebehoort, en...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Stereotype

Kenmerken van een persoon worden overgedragen op de hele groep. Eenmaal ingedeeld in een groep, dan is het voor velen duidelijk dat de persoon zich op een bepaalde manier zal gedragen, namelijk zoals die groep. Eens men zich zo’n beeld heeft gevormd, is dit beeld bepalend voor onze kijk op nieuwe, vergelijkbare contacten: stereotypen bevestigen z...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10006

Stereotype

Karakterisering van een figuur of persoon waarbij men afgaat van het algemene beeld wat men van zo iemand heeft.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10282

stereotype

een simplistische weergave van een eigenschap die aan een bepaalde groep wordt toegekend
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

stereotype

Een bepaald kenmerk van een groep zeer sterk benadrukken en dit kenmerk toeschrijven aan alle leden van die groep.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.