Zoek op

Structuurbeginsel

Beginsel dat ieder archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Structuurbeginsel

Het structuurbeginsel is het beginsel dat een archief een geheel is waarvan de historisch bepaalde eigen structuur niet mag worden verstoord maar zo nodig moet worden hersteld.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.