Zoek op

terminologie

de terminologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɛrminolo'xi] 1) geheel van termen of woorden die in een bepaald vakgebied gebruikt worden taalkunde Voorbeelden:   `technische terminologie`, `medische terminologie` 2) geheel van woorden die je in e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/terminologie

TERMINOLOGIE

1) Benaming 2) Bewoording 3) Leer van de vaktermen 4) Taal van de vaktermen 5) Vaktaal 6) Vakterm 7) Vaktermen 8) Wetstaal 9) Woordenkeus 10) Woordgebruik 11) Woordkeus 12) Woordkeus en zinsbouw
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERMINOLOGIE/1

Terminologie

Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in weersverwachtingen zoveel mogelijk een vaste terminologie gebruikt. Wanneer verschillende meteorologen eenzelfde beeld voor ogen hebben van de weersontwikkelingen, moeten zij dat op ongeveer dezelfde manier benoemen. Zo zijn er zonneschijntermen, bewolkingstermen, temperatuurtermen, plaatselijkheidstermen e...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/T.html

terminologie

woordkeus
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

terminologie

geheel van vaktermen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

terminologie

woordkeus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/terminologie

terminologie

vaktaal of groepstaal vb: dit woord hoort bij de medische terminologie Synoniem: jargon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=terminologie

terminologie

[Nederlands] geheel van termen binnen een bepaald vakgebied
Gevonden op https://quizlet.com/122332545/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.