Zoek op

VEILIGHEIDSZONE

1) Beschermd gebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VEILIGHEIDSZONE/1

veiligheidszone

Def.: zone langs de waterkering, waarbuiten lekkage, breuk of explosie van leidingen geen bedreiging voor de waterkering vormen. Toelichting: De breedte van de veiligheidszone van een dijk met het oog op de aanwezigheid van pijpleidingen, gemeten vanuit de teenlijn van de waterkering, is gelijk aan de breedte van de ontgrondingzone ve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.