Zoek op

vermogen

financiële zaken: Wordt gebruikt in de zin van geld/kapitaal: een persoon bezit vermogen, een onderneming trekt vermogen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vermogen

vermogen

vermogensrecht: totaal van bezittingen en schulden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vermogen

vermogen

vermogensrecht: totaal van bezittingen en schulden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vermogen

vermogen

In de natuurkunde en techniek de hoeveelheid energie die per tijdseenheid geleverd wordt. Werd vroeger vaak in paardenkracht (pk) uitgedrukt, maar tegenwoordig in watt of kilowatt (kW); 1 pk = 0,746 kW. De watt past in het internationale stelsel van eenheden, het SI-stelsel . Aangezien de eenheid van energie daarin de joule is, is een watt dus een ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

vermogen

Zie vermogen in het hoofdstuk Natuurkunde Scheikunde en Sterrenkunde.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/vermogen

vermogen

het vermogen zelfst.naamw.Uitspraak:   [vərˈmoxə(n)] Verbuigingen:   vermogen|s (meerv.) 1) bezittingen Voorbeeld:   `Zijn vermogen wordt geschat op meer dan vijf miljoen euro.`Synoniem:   rijkdom 2) dat wat iemand of iets kan
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vermogen

vermogen

•een kapitaal aan geld. •de kwaliteiten om iets te kunnen doen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vermogen

Vermogen

Het elektrische vermogen is het product van de stroom in Ampere en de spanning in Volt. De eenheid is de Watt.
Het elektrisch vermogen kan direct omgerekend worden naar het mechanisch vermogen: 1 Watt = 1 Nm-sec. (Newton-meter per seconde)
Bij wisselstroom-spanning moeten we ook rek...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Vermogen

Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. De eigen woning en overige onroerende zaken zijn gewaardeerd op de marktwaarde.
Enkele zaken zijn bi...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2284

vermogen

macht, kracht
Jaar van herkomst: 1291-1292 (VMNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vermogen

Definitie: Het vermogen van een apparaat is de energie die dat apparaat per seconde omzet.
Het symbool van vermogen is P (van Power).
De eenheid van vermogen is watt afkorting W.
Onthoud: 1 Watt = 1 Joule per seconde 1 W = 1 J-s
1 Joule = 1 Watt maal seconde 1 J = 1 Ws
Gevonden op http://www.digischool.nl/na/site05/themas/energie/energie_begrip.html

Vermogen

Onder vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te financieren, bij particulieren het totaal van de bezittingen. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vermogen.htm

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vermogen

Energie (productie) per tijdseenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

vermogen

Energie(productie) per tijdseenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Vermogen

Vermogen is de natuurkundige benaming om de hoeveelheid arbeid per uit te drukken in kW of pk. Vermogen maakt het mogelijk om hoge(re) snelheden te bereiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

Vermogen

Boedel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen. Het is het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogen

Vermogen

Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van kapitaal). Het eigen vermogen in een niet-commerciële organisatie (Kameraalstijl). De persoonlijke financiële middelen waar iem...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

vermogen

kracht om iets te doen vb: deze auto heeft een vermogen van 20 pk Synoniemen: macht capaciteit potentie
het hebben van veel geld en bezittingen vb: zijn vermogen is de laatste jaren alleen maar gegroeid Synoniem: rijkdom
intellectuele begaafdheid vb: mensen hebben het vermogen om te denken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vermogen

Vermogen

(informatiebeveiliging) Het vermogen (patrimonium, activa of bezit) van een organisatie is alles wat voor haar waarde heeft of anders gezegd alles wat de organisatie waardevoller maakt of nog, alles wat bij verlies de waarde of de doeltreffendheid van de organisatie zou doen verminderen.In het kader van de beveiliging van persoon...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

vermogen

is het verschil tussen bezittingen en schulden. Bijvoorbeeld voor huiseigenaren vormt het verschil tussen de marktprijs van de woning en de hypotheek een belangrijk deel van het vermogen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Vermogen

[Techniek] Is de hoeveelheid arbeid die een toestel verricht in een bepaalde tijd. Wordt uitgedrukt in Watt of W
Gevonden op https://quizlet.com/109413734/techniek-volgens-het-alfabet-flash-cards/

vermogen

[Maatschappijleer] het verschil tussen de waarde van bezitting en de schulden.
Gevonden op https://quizlet.com/118694042/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.