Zoek op

vervreemding

vermogensrecht: verkopen, in andere handen brengen, overdragen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vervreemding

vervreemding

Begrip uit de filosofie van Karl Marx . Het is het verschijnsel dat de moderne mens (in de kapitalistische maatschappij) geen mogelijkheid heeft om uiting te geven aan zijn eigen natuur omdat hij geen zeggenschap heeft over hoe hij zijn leven invult. Vooral door toedoen van de 'vrije' markteconomie is hij gescheiden van zijn medemens (die hij allee...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/vervreemding

vervreemding

Gevoel dat men met de samenleving en haar cultuur niets meer te maken heeft, dat men machteloos staat en ook geen invloed meer heeft op de eigen toekomst. Komt het meest voor in tijden van snelle sociale verandering, zoals na oorlogen, bij snelle secularisatie of grote migratiestromen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/vervreemding

vervreemding

de vervreemding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'vremdɪŋ] Verbuigingen:   vervreemding|en (meerv.) 1) overdracht van het eigendom (van iets) aan iemand anders Voorbeelden:   `de vervreemding van archiefstukken`, `overeenkomst tot vervreemding v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vervreemding

VERVREEMDING

1) Abaliënatie 2) Afkeer 3) Aliënatie 4) Distractie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERVREEMDING/1

Vervreemding

Overdracht van eigendomsrecht; eigendom in andere handen laten overgaan, bijvoorbeeld door verkoop of schenking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Vervreemding

Verkoop van voorwerpen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Vervreemding

Ik weet nog, járen terug, dat ik voor het eerst na een lang verblijf in Afrika terug in Nederland over het hoofdpad van de Bijenkorf in Amsterdam liep. Het was overweldigend, en teveel om te kunnen behappen. Ik ging op slot en realiseerde me - later - dat ik vervreemd was geraakt van dat rijke, Nederlandse leven. In meer poëtische, fil...
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/mensbegrippen/vervreemding.html

Vervreemding

Het in eigendom overdragen van archiefbescheiden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Vervreemding

Overdracht van de eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een natuurlijke of rechtspersoon van archiefbescheiden .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.