Zoek op

vooroordeel

het vooroordeel zelfst.naamw.Uitspraak:   ['vorordel] Verbuigingen:   vooroor|delen (meerv.) mening die je hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent Voorbeeld:   `Dat mannen vaker vreemdgaan dan vrouwen is een hardnekkig vooroordeel.` © Kernerm...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vooroordeel

VOOROORDEEL

1) Hoofdbezigheid 2) Mening vooraf 3) Ongegrond oordeel 4) Ongegronde gedachte of mening 5) Ongegronde mening 6) Ongegronde opvatting 7) Prejudicie 8) Prejugé 9) Verstrooidheid 10) Vooringenomen mening 11) Vooringenomenheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VOOROORDEEL/1

Vooroordeel

Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is gebaseerd. Voltaire definieerde een vooroordeel als een mening zonder oordeel. Een vooroordeel is meestal een mening over iemand of een groep mensen. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een stereotype. Vaak zijn vooroordelen (het resultaat van) veralgemeningen. Voorbeelden van vooroordel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vooroordeel

vooroordeel

op neiging berustend oordeel
Jaar van herkomst: 1562 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vooroordeel

Een vooroordeel is een oordeel dat voorafgaat aan de feitelijke waarneming. Vooroordelen berusten meestal op een gebrek aan kennis. Daarnaast spelen emoties een belangrijke rol. Hierdoor is het niet eenvoudig om vooroordelen te veranderen. De combinatie van angst voor nieuwkomers en de ontevredenheid met de eigen leefsituatie zorgt ervoor dat mense...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10006

Vooroordeel

ongegronde mening
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

vooroordeel

op neiging berustend oordeel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vooroordeel

vooroordeel

een mening die berust op een niet bewezen andere mening vb: dat vrouwen niet geschikt zijn voor het leger is een vooroordeel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vooroordeel

Vooroordeel

Een attitude die niet berust op kennis maar op meestal onjuiste denkbeelden en/of gevoelens. Deze attitude is zeer stabiel.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

vooroordeel

[Maatschappijleer] een mening over iemand hebben zonder dat je de feiten kent
Gevonden op https://quizlet.com/114510405/maatschappijleer-se3-h4-7-flash-cards/

Vooroordeel

[Politiek] een (meestal negatieve) mening of houding die niet of onvoldoende op feiten of ervaringen is gebaseerd
Gevonden op https://quizlet.com/5675970/maatschappijwetenschappen-flash-cards/

vooroordeel

Waarneming van gedrag of persoonlijkheid van anderen wordt gekleurd door vooropgezette verwachtingen van dat gedrag, op grond van het uiterlijk, de sekse, de leeftijd, de sociale klasse, de etnische groep waartoe die ander behoort. Vooroordelen kunnen gevormd zijn door eigen positieve of negatieve ervaringen met leden van zulke groepen. Meestal zij...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/vooroordeel
Geen exacte overeenkomst gevonden.