Zoek op

vorderingsprocedure

burgerlijk procesrecht: gerechtelijke procedure die aanvangt door het uitbrengen van een dagvaarding aan gedaagde in tegenstelling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vorderingsprocedure

vorderingsprocedure

verkeersveiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door de divisie Vorderingen van het CBR namens de minister van Verkeer en Waterstaat. Beginpunt van de procedure ligt bij de politie, de officier van justitie of de directeur van het CBR. Bij hen kan het vermoeden ontstaan, dat de houder van een rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen van geschikth...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7551
Geen exacte overeenkomst gevonden.