Zoek op

Vraagfunctie

De vraagfunctie wordt ook wel de vraagvergelijking of collectieve (prijs)vraagfunctie genoemd. Deze formule toont het verband aan tussen de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan. Meestal geldt: hoe hoger de prijs van een product, hoe lager de vraag. De uitkomst van deze wiskundige formule wordt uiteindelijk in de vraagcurve w...
Gevonden op https://www.finler.nl/vraagfunctie/

Vraagfunctie

Relatie tussen de gevraagde hoeveelheid van een product en een aantal factoren die deze gevraagde hoeveelheid bepalen: prijs, inkomen, prijzen van concurrenten, reclame, enzovoort. De meest eenvoudige vraagfunctie is die waarbij men de gevraagde hoeveelheid alleen laat afhangen van de prijs: q = a - b x p. Hiervoor geldt: - q = gevraagde hoeveelhei...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.