Zoek op

Waardeoverdracht

Met waardeoverdracht wordt bedoeld het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt.
Pensioenaanspraken worden daartoe afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, en het afkoopbedrag wordt vervolgens rechtstreek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Waardeoverdracht

Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden daartoe afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, en de afkoopwaarde wordt vervolgens rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Waardeoverdracht

Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden daartoe afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, en het afkoopbedrag wordt vervolgens rechtstreeks overgedragen aan de instelling die d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Waardeoverdracht

Zie: Welvaartsvastheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_w.asp

Waardeoverdracht

Je kunt je `oude` pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet `waardeoverdracht`. Hoe weet je wat in jouw situatie het beste is? Je vraagt de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever wat je voor je `oude` pensioen krijgt. Anders gezegd: je nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt het door jou meegenomen pensioen in een aantal opbouwja...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht betekent dat u uw opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld als u van baan en daardoor van pensioenuitvoerder verandert.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-u-z
Geen exacte overeenkomst gevonden.