Zoek op

Werkproces

De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten. Hiermee wordt het proces bedoeld waarmee een gemeente alle haar door de wet opgedragen taken uitvoert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

werkproces

Def.: het totaal van stappen die binnen een ministerie worden doorlopen om van initiatieven tot maatschappelijke producten te komen. In een werkproces worden stappen, actoren, verantwoordelijkheden en (tussen)producten aangeduid. Vanuit de werkprocessen kunnen clusters van producten worden afgeleid - programma's en deelprogramma's.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Werkproces

De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Werkproces

Een logisch samenhangend geheel van stappen of transacties en procedures, waarmee een taak wordt uitgevoerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Werkproces

Samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de voering van een taak.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.