Zoek op

aan de balk schrijven

Spreekwoorden: (1914) Iets (met een krijtje) aan den balk schrijven.
Dit zegt men van iets, dat weinig voorkomt, iets zeldzaams. Vroeger, en in sommige streken geschiedt het nog, schreef men merkwaardige gebeurtenissen aan de balken van de zoldering, waar het niet kon worden uitgewischt en gemakkelijk in het oog viel. Zoo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0152.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.