Zoek op

aan de tand voelen

Spreekwoorden: (1914) Iemand aan den tand voelen,
d.w.z. iemands kennis of gevoelen onderzoeken; hem aan een streng onderzoek onderwerpen; iets trachten uit te vorschen. Deze spreekwijze is ontleend aan het keuren van paarden, waarbij men naar de kroon of afwrijvingsvlakte van de tanden den ouderdom bepaalt (vgl. n<sup...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2336.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.