Zoek op

Aangeslagen toestand

Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hoger energieniveau dan de grondtoestand. De term kan onder meer betrekking hebben op (elementaire) deeltjes, atomen, moleculen en vaste stoffen. De aangeslagen toestand wordt bereikt door middel van excitatie. Wanneer een elektron in een molecule zich in de a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangeslagen_toestand

aangeslagen toestand

engelse vertaling: excited state
Wanneer een molecuul licht met een bepaalde golflengte absorbeerd, wordt de elektromagnetische energie van het foton overgedragen op een van de elektronen van het molecuul. Dit elektron gaat dan naar een orbitaal met hogere energie en het molecuul bereikt dan een aangeslagen toestand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

aangeslagen toestand

elektron dat zich bevindt op een hoger energieniveau
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10672
Geen exacte overeenkomst gevonden.