Zoek op

aanslibbingskusten

Aanslibbingskusten zijn kusten die ontstaan doordat rivierslib gemakkelijk kan bezinken door het vrijwel ontbreken van eb en vloed. In Italië wordt hierdoor vooral bij de Po-vlakte een grote delta opgebouwd. Deze groeit jaarlijks nog zeker 80 meter aan. Zie ook: sedimentatiekusten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.