Zoek op

aansprakelijkheid en verkeer

Een bijzondere aansprakelijkheid voor zaken die men onder zijn toezicht heeft, vormt die voor de motorrijtuigen. Ook hiervoor geldt het genoemde art. 1401 van het burgerlijk wetboek.Maar ook in een artikel uit de Wegenverkeerswet is die aansprakelijkheid nog eens uitgewerkt. Men heeft dit gedaan om het aansprakelijk stellen gemakkelijker te maken. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.