Zoek op

aanvullende markering

Def.: markering naast de hoofdmarkering inde regel bedoeld om een ondieper gelegen vaargeul voor de recreatievaart aan te geven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.