Zoek op

aanwezige pompovercapaciteit

Def.: het deel van de pompcapaciteit dat werkelijk beschikbaar is voor de regenwaterafvoer (m3-h) in een rioleringsgebied of als verhouding tot de grootte van het afvoerend oppervlak (mm-h)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.