Zoek op

agressie

oorlogsrecht: aanval, aanvalsoorlog, aanvallende oorlog, door het volkenrecht meer en meer beperkt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agressie

agressie

strafrecht: bedreiging of aantasting met geweld. Bijv. ~ kan leiden tot een vechtpartij. Van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agressie

agressie

de agressie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [aˈxrɛsi] Verbuigingen:   agressie|s (meerv.) keer dat je gewelddadig bent of dat zou willen Voorbeeld:   `de aanpak van agressie tegen personeel van scholen` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespel...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/agressie

AGRESSIE

1) Aanranding 2) Aantasting met geweld 3) Aanval 4) Aanval van staat op een andere staat 5) Aanvalsdrang 6) Aanvalsdrift 7) Bedreiging met geweld 8) Boosheid 9) Drift 10) Geweld 11) Geweldadigheid 12) Gewelddadig gedrag 13) Gewelddadige bedreiging 14) Gewelddadigheid 15) Het tekeergaan 16) Strafbare handeling 17) Vijandelijke aanval 18) Vijandige a...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AGRESSIE/1

agressie

Gewelddadig dreigen of handelen bij een conflict tussen individuen van één soort.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Agressie

Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen. == Positieve en negatieve betekenissen == Agressie kan ook anders worden gedefinieerd: als een gerichte kwaadheid die juist het belang van een effectieve communicatie kan dienen. Deze kan juist destructieve h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie

agressie

vijandelijke aanval
Jaar van herkomst: 1592 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

agressie

Agressie: Gedrag dat samenhangt met conflicten tussen individuen. Voorbeeld: aanvallen, vluchten, dreigen.
1. Motivatie tot dreigen en aanvallen
2. Dreigen of aanvallen
Het gedrag van roofdieren ten opzichte van prooidieren wordt niet als agressie beschouwd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

agressie

bedreiging of aantasting met geweld
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Agressie

Een definitie van agressie die aansluit bij het huidige spraakgebruik luidt: Agressie is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en-of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept ...
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/agressie/agressie.html

agressie

het gebruiken of willen gebruiken van geweld vb: er is de laatste jaren veel agressie op de scholen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=agressie

agressie

Dreiggedrag, soms gepaard met (schijn-)aanval. Heeft een belangrijke functie in het afschrikken van predatoren en wordt gebruikt in de strijd om partner, ruimte, nest- en rustplaats. Alternatieven: agressief
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

agressie

•bedreiging met geweld. •een vijandelijke aanval.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/agressie

Agressie

De hond kent onder meer: angst - agressie, dominantie - agressie, verdedigende agressie, instinctieve agressie en gestoorde agressie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10483

agressie

De `misdaad van agressie` is opgenomen in de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof, maar over de definitie ervan is nog geen overeenstemming bereikt. Een VN-resolutie uit 1974 formuleerde het als volgt: `Agressie is het gebruik van gewapende macht door een staat tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

agressie

de hond kent onder meer: angst-agressie, dominantie-agressie, verdedigende agressie, instinctieve agressie en gestoorde agressie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Agressie

Dreiggedrag, aanvalsgedrag..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765
Geen exacte overeenkomst gevonden.